Virtualna
Bradavičarka

Splošni pogoji

Pravila se nanašajo na vse obiskovalce in člane Virtualne Bradavičarke (v nadaljevanju VB, spletno mesto portala, portal ali spletno mesto) in njenih podstrani.

V primeru, da se s temi splošnimi pogoji in pravili ali delom teh splošnih pogojev in pravil ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta.

Vsak uporabnik in član spletnega mesta se strinja, da bo morebitne kršitve pravil s strani drugih uporabnikov in članov, ki posegajo v njegove pravice, poskušal rešiti sporazumno z uporabnikom ali članom, ki je kršitve povzročil. V primeru, da kršitve ne bodo odpravljene, bo o njih obvestil vodstvo Virtualne Bradavičarke po elektronski pošti na naslov info(afna)bradavicarka.si ali preko posebej zato namenjenih storitev spletnega mesta.

Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnege strani portala Virtualne Bradavičarke na lastno odgovornost in v celoti jamči za zakonitost vsebine, ki jo posreduje na spletno stran in za pravne ter stvarne napake na vsebini, ki jo posreduje na spletno stran.

Vodstvo Virtualne Bradavičarke si pridržuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika in prekinitve članstva brez predhodnega obvestila v primeru kršitve splošnih pogojev uporabe oz. v drugih primerih, kot so ti navedeni v teh pravilih.

Definicije pojmov

SPLOŠNI POGOJI in PRAVILA uporabe spletnega mesta bradavicarka.si predstavljajo pravno veljaven, zavezujoč in nepreklicen sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletnega mesta bradavicarka.si.

VODSTVO VIRTUALNE BRADAVIČAKE in RAVNATELJICA so osebe, ki skrbijo za delovanje spletne strani Virtualne Bradavičarke. So tudi ustanovitelji ali soustanovitelji spletne strani. Le-ti določajo pravila in splošne pogoje spletne strani.

ČLAN je vsaka oseba, ki uspešno zaključi postopek registracije novega člana, in čigar registracija je potrjena po pregledu prijavnice. Po odobreni prijavnici član svojo registracijo potrdi s prijavo v spletno mesto s svojim uporabniškim imenom in geslom.

FORUM in KLEPETALNICA sta del storitev spletnega mesta, namenjena izmenjavi mnenj med člani spletnega mesta. Za vsebino Foruma in Klepetalnice vodstvo Virtualne Bradavičarke ne odgovarja. Člani so dolžni spoštovati pravila obnašanja na Forumu in Klepetalnici, ki so jasno navedena na forumu in zapisana v Internetnem Bontonu.

E-SOVA je oznaka za elektronski naslov posameznih članov in se uporablja zato, da se lahko člani bolje vživijo v vlogo čarovnikov, ki so bili predstavljeni v knjigi Harry Potter pisateljice J.K.Rowling.

ALIAS ali AVATAR je oznaka za lik, s katerim se je uporabnik spletne strani Virtualne Bradavičarke registriral. Alias vsebuje ime in priimek, ime sove, pozicijo ter v primeru, da je uporabnik prijavljen kot učenec, tudi dom v katerega spada.

POLITIKA ZASEBNOSTI spletnega mesta bradavicarka.si vsebuje opis načina varovanja, obdelave in posredovanja osebnih podatkov uporabnikov in članov spletnega mesta, ki jih ti posredujejo ponudniku storitev v okviru registracije ali uporabe spletnega mesta bradavicarka.si.

Opis spletne strani portala Virtualna Bradavičarka

Virtualna Bradavičarka je spletni portal, kjer se zbira mladina, ki obožuje knjige, domišlijo in prijetno druženje. Je portal, kjer se spoznavajo različni oboževalci fantazije, predvsem knjig Harry-ja Potter-ja in si med seboj pomagajo. Stojijo ob strani drug drugemu, ko je najbolj težko v šoli, službi ali doma. VB je bila ustanovljena leta 2001, da članom, predvsem mladini, dopustimo, da razvijajo svojo kreativnost, domišlijo in da najdejo sebe. Da pokažemo, da zna biti splet tudi prijetno mesto za druženje.

VB je namenjena vsem, ki so stari 10 let in več. Se radi zabavajo in spoznavajo nove ljudi. Vsem tistim, ki bi radi razširili svojo kreativnost in domišlijo ali si posestrili svoj vsakdan.. S samim portalom želimo spodbuditi to, kar v šolah zatirajo, ker se morajo vsi držati natanko tistega, kar piše v knjigah in kar profesorji zahtevajo od otrok. Naučiti jih želimo razmišljanja s svojo glavo, da se posameznik znajde in tudi najde odgovore za probleme, ki jih želi rešiti.

Dostopnost spletne strani

Spletna stran in njene podstrani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Vodstvo in ravnateljica strani si pridružujejo pravico do krajših prekinitev dostopa do spletnega portala zaradi tehničnih razlogov, vzdrževanja ali menjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si vodstvo in ravnateljica pridružuje pravico tudi do daljših prekinitev dostopa do spletnega portala Virtualne Bradavičarke in njenih podstrani. Vodstvo in ravnateljica ne jamčijo dostopnosti do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje...).

Predmet storitev

Storitve spletne strani portala Virtualne Bradavičarke so namenjene brezplačnemu druženju in zabavi vsem oboževalcem knjig Harry Potter in vsem tistim, ki si želijo zapolniti svoj prosti čas, razširiti svojo kreativnost in deliti svojo domišlijo z drugimi. Sama stran omogoča povezave tudi do drugih spletnih strani. Za dostopnost, vsebino in delovanje posameznih spletnih strani, stran Virtualne Bradavičarke ne odgovarja.

Pogoji za uporabo spletne strani portala Virtualna Bradavičarka

Vsa določila splošnih pogojev veljajo enakovredno za člane in uporabnike, razen v primerih, kjer je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače.

Storitve za člane so namenjene vsem članom spletne strani portala Virtualne Bradavičarke, ki uspešno zaključijo postopek registracije novega člana in je njihova registracija po pregledu prijavnice tudi odobrena. Nekatere storitve spletne strani portala Virtualne Bradavičarke so v omejenem ali neomejenem obsegu na voljo tudi uporabnikom, ki niso člani.

Vodstvo spletne strani si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje dostopa do storitev članom in uporabnikom spletne strani portala.

Članstvo na spletni strani Virtualne Bradavičarke je namenjeno izključno nekomercialni osebni uporabi s strani fizičnih oseb.

Storitve spletne strani Virtualna Bradavičarka lahko prosto, v okviru teh splošnih pogojev, uporabljajo le uporabniki, ki so dopolnili 14 let. Uporabniki in člani, mlajši od 14 let, morajo za uporabo storitev spletne strani Virtualna Bradavičarka pridobiti pisno dovoljenje staršev ali zakonitih skrbnikov na način, določen v veljavni zakonodaji. Uporabniki in člani z uporabo spletne strani Virtualna Bradavičarka izrecno zagotavljajo, da izpolnjujejo starostni pogoj iz tega člena.

Članstvo

Uporabnik, s pomočjo izpolnitve obrazca, na spletni strani Virtualne Bradavičarke začne postopek registracije člana. Do obrazca pride s klikom "moj račun" in nato na "registriraj se".

S pričetkom postopka registracije uporabnik potrjuje, da je prebral te splošne pogoje in politiko zasebnosti, ju razume, se z njima strinja in ju v popolnosti in brez dodatnih omejitev ali zadržkov sprejema.

Uporabnik v postopku registracije izbere s katerim google računom se bo registriral, poda starost, izpolne vprašalnik in poda namišljeno ime in priimek.

V postopku kreiranja uporabniškega računa ustvari uporabnik uporabniški račun izključno za svoje ime in za svoj račun.

Vodstvo lahko po svoji presoji registracijo novih članov omeji oziroma uporabnikom ne dopusti pridobitve članstva.

Ob registraciji se uporabnik zavezuje, da so vsi vpisani podatki točni in pravilni. Uporabnik sam odgovarja za točnost vnesenih osebnih podatkov.

Registracija drugih oseb, za kar jamči vsak uporabnik s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora.

Član se v okviru storitev spletne strani Virtualne Bradavičarke ne sme izdajati za drugo osebo kot je v resnici. Za kakršnokoli škodo, ki bi jo na ta način povzročil drugim uporabnikom, članom, vodjam ali tretjim osebam, je polno odškodninsko oziroma kazensko odgovoren in prevzema nase pasivno legitimacijo v primeru spora.

Sam član ima lahko hkrati aktiven in uporablja le 1 uporabniški račun. V kolikor se ugotovi, da član uporablja več različnih uporabniških računov, se mu odvzame vse nadaljne račune, njegov prvotni račun pa se lahko deaktivira ali pa se njegov alias kaznuje po šolskem pravilniku.

Ob registraciji je potrebno navesti podatek o starosti. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi posredovani osebni podatki članov so namenjeni izključno uporabi na spletnem portalu Virtualne Bradavičarke ter administraciji storitev, te podatke pa bo vodstvo uporabljalo ali razkrilo le za namene, zaradi katerih so jih z vašim privoljenjem zbirali ali na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije. Ta spletna stran lahko zbira določene podatke o vašem obisku, kot so ime ponudnika internetnih storitev in naslov IP (Internet Protocol), preko katerega dostopate do interneta, datum in ura, ko dostopate do mesta, strani, ki jih obiščete na strani, in internetni naslov spletne strani, neposredno s katerega ste prišli na našo stran.

Z registracijo član soglaša, da se uporabnikom in članom spletne strani portala Virtualne Bradavičarke za potrebe druženja in spoznavanja z ostalimi člani in uporabniki razkrije njegov alias in starost.

Uporabniki in člani imajo kadarkoli pravico od vodij spletne strani zahtevati, da njegove osebne podatke izbriše iz zbirk osebnih podatkov. S tem se tudi izbriše njihov uporabniški račun in je ponovna prijava na stran onemogočena.

V kolikor želite, da vaše osebne podatke izbrišemo iz zbirke osebnih podatkov uporabnikov spletne strani, to storite tako, da na e-mail info(afna)bradavicarka.si pošljete sledeče podatke:

  • Ime in priimek Aliasa:
  • Razlog za izbris:

Pravila vedenja članov

Vodstvo si pridržuje pravico, da po svoji presoji kadarkoli ustrezno spremeni, prilagodi ali zavrne uporabo gradiva, ki je v nasprotju s temi splošnimi pogoji.

Uporabnik ali član se strinja, da bo storitev, zlasti Forum in Klepetalnico, uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije, splošnimi etičnimi normami in spletnim bontonom.

Član bo v okviru uporabe spletne strani portala Virtualne Bradavičarke in njenih storitev uporabljal le en sam uporabniški račun. V primeru, da isti član uporablja različne uporabniške račune, mu lahko vodsto onemogoči dostop do vseh računov na spletni strani Virtualne Bradavičarke. Članu nikakor ni dovoljeno uporabljati tujega uporabniškega računa.

Člani so sami odgovorni za varovanje svojih uporabniških imen in gesel pred nepooblaščeno uporabo drugih oseb. Članom ni dovoljeno posojati podatkov za dostop do njihovih uporabniških računov ali pooblastiti kateregakoli drugega uporabnika za uporabo njihovega uporabniškega računa.

Forum in klepetalnica

Član je osebno odgovoren za posredovana ali objavljena mnenja, nasvete, izjave in druge podatke in gradiva, ter za objave ali prikazane podatke in informacije, posredovane preko storitev spletne strani Virtualne Bradavičarke.

Pri uporabi storitev je prepovedano ravnanje, ki na kakršenkoli način otežuje ali onemogoča normalno uporabo storitev ostalim uporabnikom in članom. To določilo vključuje prepoved pošiljanja verižnih pisem ali t.i. nepooblaščene e-pošte drugim članom oziroma kakršnokoli nadlegovanje članov s podobnimi vsebinami. Prepovedana je distribucija kakršnihkoli računalniških virusov, trojanskih konjev in drugih zlonamernih programskih kod oziroma drugih ravnanj, ki bi lahko ogrozila ali povzročila škodo spletni strani Virtualne Bradavičarke, drugim članom, vodstvu ali ostalim uporabnikom.

V okviru storitve je prepovedano oglaševanje ali nagovarjanje preostalih uporabnikov in članov k prodaji, nakupu, najemu, zbiranju sredstev ali kakršnemkoli drugem trženju blaga in storitev. Prav tako je prepovedano nagovarjanje uporabnikov in članov k obiskovanju drugih spletnih strani za potrebe večanja obiskanosti ali prepoznavnosti oglaševalnih spletnih strani.

Vodstvo si pridržuje vse pravice v zvezi s presojo ustreznosti, namestitvijo in odstranitvijo posameznega uporabniškega imena, drugih podatkov v uporabniškem profilu ter vsebin, ki jih uporabnik v okviru svojega uporabniškega profila posreduje v sistem.

Članom v okviru storitev spletne strani Virtualne Bradavičarke ni dovoljeno pošiljanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje napadalnih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali posegajo v avtorske, sorodne, osebnostne in druge zakonite in ustavne pravice tretjih oseb, ne glede na državljanstvo teh oseb in sicer v obliki izjav, datotek ali v kateri drugi obliki. Članom in uporabnikom v okviru storitev Virtualne Bradavičarke ni dovoljeno posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravica do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov).

Prekinitev članstva

Vsak član se lahko sam kadarkoli odloči, da svoj račun deaktivira. Da se to zgodi, mora član poslati na naslov info(afna)bradavicarka.si sledeče podatke:

  • Ime in priimek Aliasa:
  • Razlog za deaktivacijo:

S tem, ko se članu račun deaktivira, član novega računa ne more prejeti. Lahko pa se preko e-mailov dogovori z vodji o ponovni aktivaciji računa. V ta namen mora navesti tehtne razloge zakaj želi aktivirati račun in dodati zagotovilo, da bo tokrat stran obiskoval redno.

Avtorske pravice

Vse vsebine, objavljene na spletni strani Virtualne Bradavičarke, razen vsebin, ki so jih na spletni strežnik naložili člani (Forum, Klepetalnica), so last ponudnika storitev in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev ter pravnih oseb, ki so lastniki pravic, povezanih s posameznimi igrami na spletnem mestu.

Med avtorska dela sodijo med drugim tudi celotna računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), ampak je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez privolitve imetnika avtorske pravice.

HARRY POTTER in vsi sorodni liki, elementi in blagovne znamke so last ©Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani vodstva ni dovoljena. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva Virtualne Bradavičarke pišite na naslov info(afna)bradavicarka.si.

Vodstvo si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine, ukrepalo proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Piškotki

Med brskanjem po spletni strani Virtualne Bradavičarke se, skupaj z vsebino datotek, na računalnike uporabnikov in članov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke - piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletni strani, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev.

Uporabnik ali član lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posamezni spletni strani ali ne. Uporaba storitev spletne strani Virtualne Bradavičarke, za katere se zahteva članstvo na spletnem mestu, brez omogočenih piškotov ni mogoča. Več podatkov o piškotih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

Ta različica splošnih pogojev velja od 1.7.2019.