Bunkjeologija
Naloga:

Znanost in tehnologija

Ustvarjeno: 16.10.2020

ZNANOST:

  1. Kaj je znanost?
  2. Kako pridobivamo nova spoznanja?
  3. Naštej veje znanosti.
  4. Z enim stavkom mi opiši Alberta Einsteina, nato pa povej svoje mnenje o njem.

TEHNOLOGIJA:
5. Kaj je tehnologija?
6. Katere vrste tehnologije obstajajo?
7. kaj je revolucija BNR?
8. Naštej delitev tehnologije.

MNENJE:
9. Kakšna se ti je zdela lekcija?

ZNANOST

  1. Znanost se nanača na sistematično pridobivanje novega znanja na podlagi opazovanj in poskusov.
  2. Nova spoznanja pridobivamo posredno in neposredno.
  3. Veje znanosti so naravoslovne, tehniške, medicinske, agrarne, družbene, humanistične in znanosti o umetnosti.
  4. Bil je nemški znanstvenik 20. stoletja, najbolj znan po svoji teoriji relativnosti in enakosti masne energije, je sinonim za genija. O njem nimam posebnega mnenja, vendar pa bi se, če bi bilo potovanje v času mogoče, o tem strinjala z njim.

TEHNOLOGIJA:
5. Tehnologija je veda o načinih izdelivanja izdelkov ali skupek takih postopkov od začetnega, do končnega stanja.
6. Obstaja mehanska, kemijska, gradbena, informacijska tehnologija in nanotehnologija, tehnologija materiala ter biotehnologija.
7. Revolucija BNR je revolucija genetike, nanotehnologije in robotike.
8. Delimo jo na osnovno oblikovanje, preoblikovanje, odrezovanje, spajanje, zaščite in spreminjanje lastnosti materialov.

MNENJE:
9. Lekcija se mi je zdela zanimiva, bogata in zelo dobro predstavljena.

Število besed: 201