Bunkjeologija
Lekcija:

Raziskovalni postopki v bunkjeologiji

od: Gerard Eliot
Ustvarjeno: 16.7.2019 Posodobljeno: 31.7.2019
Razpoložljiva mesta: 0

Ponovno pozdravljeni v bunkljeološki učilnici. Od našega zadnjega srečanja sem obiskal ter se udeležil kar nekaj strokovnih srečanj. Med drugim sem se udeležil Seminarja bunkjeološkega raziskolvalnega dela in raziskovalnih postopkov, kjer smo se zbrali strokovnjaki s področja bunkjeologije in se seznanili z najnovejšimi spoznanji s tega področja. Zato sem se odločil, da bom 2. lekcijo namenil raziskovalnim postopkom v bunkjeologiji, ki jih bomo s pridobom uporabljali pri našem nadaljnem delu.


Najprej bi rad definiral raziskovalno delo. Raziskovalno delo je zbiranje podatkov, ugotavljanje dejstev o čem s temeljitim, načrtnim delom oz. opazovanjem. Le-to pa spridom izrabljamo tako v bunkjeologiji kot tudi v drugih čarovniških znanostih.

Zmeraj, ko se začnemo ukvarjati z raziskovanjem, si moramo zastaviti PROBLEM. Problem predstavlja tematiko oz. podorčje, ki ga bomo raziskali oz. preučili. Nato si moramo postaviti TEZO. Teza je trditev, ki jo je treba dokazati/zavreči oz. utemeljiti. Teza lahko prav tako predstavlja naše stališče do posameznega problema. Iz tez nato izvlečemo hipoteze, ki jih s pomočjo razsikovalnega dela poizkušamo potrditi oz. ovreči. Pri tem si pomagamo z BUNKJEOLOŠKIMI RAZISKOVALNIMI METODAMI, ki jih bomo podrobneje spoznali v nadaljevanju.

Za lažjo predstavo nam je v pomoč spodnja shema:

Sedaj se bomo pobližje seznanili z bunkjeološkimi raziskovalnimi metodami. Pri tem bi vas rad opomnil, da boste nekatere izmed metod uporabljali tudi pri drugih raziskovalnih področjih!

  • METODA SPRAŠEVANJA

Pri tej metodi gre za t. i. izpraševanje populacije oz. vzorca, ki ga uporabljamo pri raziskovalnem delu za potrditev določene hipoteze. (Npr.: Naš problem je alkoholiziranost med bunkeljni. Zato se odločimo, da bomo izvedli raziskavo v obliki ankete, ki jo bodo reševali bunkelnji. Na podlagi rezultatov ankete bomo poizkušali ovrednotiti prepostavke oz. hipoteze.)

Primeri: intervju, anketa ...

  • METODA ANALIZE DOKUMENTOV

Pri tej metodi uporabljamo literaturo in vire, ki so nam na voljo ter njihove izsledke oz. ugodovitve uporabljamo za potrebe svoje raziskave. Gre za t. i. sekundarne vire (tj. iz druge roke).

  • EKSPERIMENT

Eksperiment predstavlja praktično izvedbo nečesa, da lahko določeno tezo potrdimo ali jo ovržemo. Pri tem raziskovalec aktivno posega v raziskovalne namene. Pri eksperimentu zmeraj uporabimo 2 skupini - eksperimentalno (na kateri izvedemo eksperiment) in kontrolno (na kateri eksperimneta ne izvedemo), kar še dodatno posrbi za dodatno verodosotjnost eksperimenta.

Primer: Bunkjeolog želi dokazati, da so bunkjelni zapravljivejši od čarovnikov. Izvede eksperiment tako, da v eksperimentalno skupino da čarovnike in bunkjelne in takšne pogoje kot jih razlaga eksperiment za potrditev, v drugo, t. i. kontrolno skupino pa da enako število bunkjelnov in čarovnikov le ob drugačnih, nevtralnih pogojih.

  • METODA OPAZOVANJA

Raziskovalec pri tej metodi opazuje stvari, dogodke ipd. ter z ugotovitvami skuša potrditi oz. ovreči hipoteze v zvezi z razsikavo.

  • ETNOGRAFSKA METODA

Metodo imenujemo tudi metoda poslušanja. Gre za to, da prisluhnemo določeni osebi in povedano uporabimo za raziskovalno delo. Pri tem ne smemo pozabiti na objektivnost!

To so najpogostješe raziskovalne metode pri bunkjeološkem raziskovalnem delu. Upam, da ste se pri 2. lekcij naučili veliko novega in da boste pridobljeno znanje s pridom uporabili pri naslednji uri. Naslednjič se bomo ukvarjali z bunkjelsko tehnologijo, ki ste jo v svojih domačih nalogah že velikokrat omenili in sem se zato odločil, da jo naslednjič podrobneje spoznamo 😃

Se vidimo naslednjič!


DOMAČA NALOGA

Tokrat se boste preizkusili z raziskovalnim delom. Zamisli si enega izmed problemov/tematik, ki ga/jo uvrščamo v bunkjeološko področje. Problem predstavi oz. definiraj. Nato postavi dve hipotezi ter ju s pomočjo vsaj ene metode raziskovanja potrdi ali ovrži.

Dolžina naloge naj bo vsaj 250 besed, prav tako naj vsebuje vsaj eno fotografijo - v kolikor kateri izmed kriterijev ne bo izpolnjen, bom nalogo zavrnil!

Za nalogo sem vam dal načrtno za raziskati en bunkjeološki problem. Zavedam se, da se šele začenjate spoznavati z bunkjeologiji, zato me še posebaj zanima, kakšne probleme ter hipoteze si boste izbrali ter kako jih boste predstavili. S tem bom prav tako dobil približni vtis o vašem predsznanju ter razumevanju bunkeljskega sveta 😃 Naslednjič pa gremo na resne bunkjeološke teme, saj sem mnenja, da je osnov zaenkrat dovolj, prav tako terminologije ...

Želim vam obilo veselja ob pisanju domače naloge!

Vaš učitelj,
Gerard Eliot, prof. bunkjeologije