Čarobne palice
Lekcija:

Duša palice

od: Hayley Gavell
Ustvarjeno: 27.7.2020 Posodobljeno: 22.10.2020
Razpoložljiva mesta: 10

»Pa si za začetek dobro oglejte svojo palico. Iz česa je sestavljena?«
vprašanje je postavila zgolj rutinsko, saj je že pričakovala pravilne odgovore učencev.
Nastali hrup je hitro utišala z naslednjimi navodili:
»Kot ste sami pravilno ugotovili, sta glavna materiala palice jedro in seveda les.
Vsak si naj sedaj na vrh pergamenta zapiše
sestavo svoje palice – kakšno je njeno jedro, les, dolžina in pa teža.«

line divider

zi wand

Pri današnji lekciji se bomo osredotočili na prvo komponento palice, na njeno samo jedro ali kot ga Mojstri radi imenujemo duša palice. Pri jedrih gre za izjemno zanimive in še dandanes ne v celoti poznane materiale pridobljene od magičnih bitij in v izjemno redkih primerih od rastlin.

Da smo kot Mojstri palic uspešni, moramo dobro poznati študijo jedra, ki zajema znanje o čarobnih bitjih, obnašanju jedra glede na uporabljen les in pripravo jedra pred spojitvijo z lesom. Pomembno vlogo pa pri jedru, in kasneje karakterju palice, igra tudi način, kako smo material za jedro pridobili. Obstajajo trije glavni načini, kako lahko pridobimo material za jedro:

  • Bitje nam material podari – gre za najredkejši način pridobivanja materialov za jedra palic. Je pa znan kot najboljši način pridobivanja, saj omogoča jedru v večini primerov svojo polno moč in prevodnost magije. Tipični primer, kjer je podaritev materiala obvezna, je hipogrifovo krilno pero, saj bo palic s peresom pridobljenim s silo izjemno neposlušna in trmasta, mnogokrat se dogaja celo, da se takšna palica zoperstavi svojemu lastniku ali celo Mojstru, ki jo izdela.

  • Material odvzamemo s silo – takšen način je najpogostejši, saj pri večini magičnih bitij ne moremo uporabiti drugačnega pristopa kot pa sile, predvsem kadar gre za nevarna bitja. Tukaj lahko ločimo še dve podkategoriji, prva kadar bitje zgolj ranimo in druga, kadar bitje ubijemo. Primer tega sta krempelj voklodlaka, kjer je bitje le ranjeno in pa kita zmajevega srca, kjer moramo bitje ubiti.

  • Material odvzamemo mrtvemu bitjudrugi najpogostejši način pridobivanja materiala za jedra palic, a ima veliko možnost slabšega prevajanja magije, saj material ni povsem svež. Najboljši primer tega načina je pridobivanje samorogove dlake.

Samo jedro lahko prenaša značilnosti čarobnega bitja, katerega material imamo. Posamezni Mojstri palic se specializirajo za uporabo različnih jeder, največkrat obvladajo sestavo do največ šestih jeder, saj je odziv jedra odvisen tudi od lesa, s katerim jedro spojimo. Za primer si lahko vzamemo enega največjih britanskih Mojstrov, Olchenbata, ki je zvesto zagovarjal uporabo kite zmajevega srca, feniksovo pero in pa dlako samoroga, ni pa bil navdušen nad lasmi vyle, saj takšno jedro naredi palico izjemno temperamentno. Sicer je izdeloval palice tudi z drugimi jedri, a se je specializiral predvsem v uporabi prej navedenih jedrih. Zato pa v Angliji tudi naletimo na palice s podobnimi jedri, saj jih je večino izdelal isti Mojster.

Povsem splošno delimo palice na dve osnovni kategoriji vezani na samo spajanje jedra z lesom in sicer na lahko združljiva jedra in na težje združljiva jedra.

Lahko združljiva jedra so predvsem mehki materiali, kot so na primer peresa, lasje, dlake, kite in podobna tkiva.
Med težje združljiva jedra uvrščamo predvsem trše materiale, kot so na primer kremplji, rogovi, kopita in zobje čarobnih bitij.

Razlika med osnovnima kategorijama je predvsem v pripravi jedra za spajanje. Praviloma je mehka jedra, kot so lasje, dlake, kite in peresa, lažje spajati z lesom kot trdna jedra, kot so kremplji, rogovi, kopita in zobje. Ravno iz tega razloga je druga skupina pri izdelavi palic tudi manj v uporabi. Namreč tkiva kot so lasje in kite je pred spajanjem potrebno namakati ob polni luni in jim tako omogočiti njihovo polno moč delovanja. Prav tako jim njihova nitkasta zgradba omogoča lažje spajanje z lesom. Pri trdih materialih pa je zgodba nekoliko drugačna, saj je njihovo prvotno obliko težje vstaviti v les. Zato je potrebna predpriprava materiala. Težje združljiva jedra se tako najprej zmelje v fin prah in poveže v tanke niti s pomočjo uroka aranealtelam.

Jedra pa delimo tudi na pet specifičnih skupin, razvrščenih predvsem glede na zahtevnost uporabe. Sprva so se Mojstri palic zgledovali po klasifikaciji čarobnih bitij in jedra tako razvrstili po kategorijah od X do XXXXX, a kasneje ugotovili, da nevarnost in moč posameznega bitja ni vedno enaka moči, ki jo pridobimo z jedrom vstavljenim v les. Tako so ustvarili pet skupin posebej za kategorizacijo jeder glede na zahtevnost uporabnosti jedra kot tudi palice.

Jedra palic se razvršča na lestvico od i. do v. glede na zahtevnost karakterja in težavnosti spajanja z lesom. Praviloma velja, da težavnost spajanja narašča z močnim karakterjem čarobnega bitja.

 

i. dolgočasna jedra

O jedrih, razvrščenih v to skupino, ni toliko povpraševanja, saj ne omogočajo močne magije in večjih razponov uporabe urokov. Večinoma gre za specializirane palice, ki so primerne za določeno skupino urokov. Materiale v tej skupini so uporabljali predvsem starejši Mojstri, preden so pričeli s pridobivanjem materialov nevarnejših bitij.

origano
Kretski origano

Steblo kretskega origana
Do sedaj edino znano jedro rastline, ki se še zmerom uporablja za palice in omogoča dobro prevodnost magije. Sicer je rastlina med čarovniki bolj poznana kot sestavina za zdravilne napoje, saj je izvrstna za zdravljenje ran in obnavljanje uničenega tkiva. Kot material jedra pa je najprimernejša za izvajanje zdravilnih urokov, še posebej pa za pripravo zdravilnih napojev in žavb. Palica z jedrom stebla kretskega origana je izjemno lahko vodljiva in primerna za izvajanje finih urokov. Latniki takšnih palic so praviloma natančni, mirni in lahko manipulirani.

Brki gremlina
Tako kot samo bitje, so tudi palice s tem jedrom izjemno nagajive in primerne predvsem za izvajanje vragolij. Ob izvajanju vsakdanjih urokov se rade zoperstavijo lastniku, še posebej kadar gre za uroke pospravljanja. Problem takšne palice je tudi v tem, da se hitro naveliča svojega lastnika in mu rada zaradi dolgčasa ponagaja. Njeni lastniki so velikokrat brezglavi, neresni in brez cilja v življenju.

kelpie
Kelpie

Griva morskega demona kelpie
Sicer gre za zelo prilagodljivo jedro, a hkrati naredi izjemno zahrbtno palico. K temu pripomore tudi način pridobitve materiala za jedro, namreč le stežka najdemo truplo morskega demona. Kadar pa odvzamemo material na silo, povzroči dejanje nezvestobo palice. Palica večinoma izbira za lastnika nesigurne, zmedene in paranoične čarovnike.

 
 

ii. fina jedra

V tej kategoriji se nahajajo najpogosteje uporabljena jedra, saj so tudi najlažje združljiva z lesom in hkrati omogočajo velik pretok magične moči in velik razpon uporabe urokov. Ta skupina tudi zajema največje število in raznolikost materialov.

kita
Gorski grbavec

Kita zmajevega srca
Pri tem materialom gre za redek primer, kjer je moč jedra večja, kadar je material pridobljen na silo, kot pa na bilo kateri drug način. Praviloma velja, da nasilnejše smrti kot je zmaj umrl, nasilnejša bo palica. Kadar pa nasilnost jedra kompenziramo s pravilnim lesom, dobimo močnejšo palico. Veliko vlogo pri karakterju palice igra tudi vrsta zmaja, katerega srčno kito imamo. Eno zmajevo srce zadostuje za izdelavo dvanajstih palic, saj je sestavljeno iz dvanajstih glavnih kit primernih za palice. Palice s takšnim jedrom so zveste svojemu lastniku in njegovim idealom, a tudi hitro sprejmejo novega lastnika. Za razliko od feniksovih palic niso tako izbirčne. Privlači jih čarovnikova moč in jasno zastavljeni cilji. Palica je izjemno hitro učljiva, prav tako ima velik razpon uporabe urokov. Nekoliko težje je dovzetna za izvajanje zdravilnih urokov in občasno preveč dojemljiva za temno magijo.

Samorogova repna dlaka
Sprva se je za izdelavo palic uporabljal samorogov rog, a so kasneje Mojstri ugotovili, da je repna dlaka kot jedro bolj vodljiva in zvesta. Palice s takšnim jedrom se navežejo na svojega prvotnega lastnika in niso nikoli več zveste drugim lastnikom. Zato so tudi neprimerne za podajanje palic iz roda v rod. Sicer je zmožna mogočne magije, a ima pomanjkljivost v svojem razponu izvajanja urokov, saj ni primerna za izvajanje nasilnih urokov, niti vragolij. Prav tako je to edino jedro, ki ni sposobno izvajanja temne magije, v primeru, da bi skušali izvesti s samorogovo palico prepovedane uroke, bi se palica enostavno sežgala v prah. Sama palica je dovzetna za magijo in je izjemno natančna ter vodljiva palica. Sama si rada izbere resne čarovnike, brez zli naklepov. Slabost samorogovega jedra je, da dlaka hitreje propade kot materiali drugih palic, kar pomeni, da moramo palico večkrat zamenjati.

Feniksovo pero
Gre za enega najbolj priznanih jeder, saj so takšne palice zmožne največjega razpona uporabe urokov, tako temne kot svetle magije. Palice s feniksovim peresom se tudi zavedajo svoje moči, zaradi česar so izjemno izbirčne palice, katerim težko vbijemo svojo voljo. Hkrati so ta jedra redka, saj delujejo le kadar so materiali podarjeni. Takšne palice si rade izberejo težko zmanipulirane čarovnike z močno voljo.

sfinga
Sfinga

Dlaka sfinge
Kadar je dlaka pridobljena na silo, pridobimo izjemno nevarno in neposlušno palico. V mnogih primerih je takšna palica ob stiku s čarovnikom pričela proizvajati napadalno magijo nastrojeno proti svojemu Mojstru. Mojstru podarjen material pa naredi izjemno pretkano in prilagodljivo palico, primerno za uporabo velikega spektra urokov. Lahko bi se kosala tudi s feniksovim peresom, le da je samo jedro slabše za izvajanje zdravilnih urokov. Slednje lahko nadoknadi pravilna izbira lesa. Sama palica je nezahtevna in prilagodljiva potrebam svojega lastnika.

 
 

iii. temperamentna jedra

Kot že ime skupine samo pove se tukaj nahajajo izjemno temperamentna in svojeglava jedra. Tudi takrat, kadar je material podarjen.

Las veele
Veeline palice so enako temperamentne kot bitja, iz katerih prihajajo. Mnogi Mojstri so mnenja, da so takšne palice preveč narcistične in spremenljive, da bi bila vredne svojega lastnika. Takšne palice so ene izmed najizbirčnejših in si za lastnika največkrat izberejo čarovnika s krvjo veele.

griff
Hipogrif

Hipogrifovo krilno pero
Hipogrifi veljajo za ene naj ponosnejših in plemenitejših bitij, enaki lastnosti se prezrcalita tudi na palico s takšnim jedrom. Takšne palice zahtevajo nenehno spoštovanje. Cenjene so predvsem zaradi svoje zvestobe lastniku, saj so predane le enemu čarovniku. Ob menjavi lastnika, jedro palice enostavno poči in izgubi svojo moč. Sama palica bo izbrala čarovnika, kateremu se bo lahko prilagodila. Sprva so Mojstri to jedro razvrstili v ii. kategorijo, a so si zaradi izbirčnosti palice premislili.

 
 

iv. nevarna jedra

V to skupino so razvrščena najredkejša in nevarnejša jedra, ki so še danes v uporabi.

Baziliskova luska
Edina poznana palica s takšnim jedrom je palica Salazarja Spolzgada, katero si je dal izdelati po lastnem naročilu. Mnogi Mojstri sicer ne priznavajo tega materiala, saj velja za jedro nagnjeno k temni magiji. Seveda pa se ga poslužuje mnogo temnih Mojstrov.

bby
Žvadrn

Repna kost žvadrna
Palica s takšnim jedrom si izbere zgolj čarovnika, ki se je pripravljen soočiti s smrtjo. Moč tega jedra prenese le ena vrsta pra lesa, starodavnega bezga. Edini še danes poznan primer takšne palice je prapalica. Mnogi Mojstri so skušali poustvariti legendarno palico, a jim slednje ni uspelo. Mnogi so mnenja, da skrivnost leži v načinu pridobitve materiala za palico.

 
 

v. pra jedra

Sem se uvrščajo jedra, ki niso več v uporabi, katerih praktično ni več možno dobiti niti na črnem trgu. Razlog za to se lahko skriva v izumrtju čarobnega bitja ali v vraževerju, katerega se Mojstri držijo kot ogrinjalo Merlina.

teamtitans
Titani

Las titana
Gre za pradavno jedro uporabljeno za palice v času Starih Grkov. Takšno jedro velja za prvo pravo jedro, ki bi se lahko kosalo z jedri v sedanjosti. Po starih zapisih takratnih Mojstrov se bi titanska palica lahko kosala s prapalico ali jo celo nadvladala. Zapisi trdijo, da je bila namenjena le redkim čarovnikom, ki so se bili zmožni zoperstaviti moči jedra.

Modrostni zob škrata
Tukaj gre za nekdaj izjemno priljubljen material pri izdelavi jeder, a se slednjega več ne uporablja zaradi vraževerja. Namreč v zgodovini čarovniških palic je bilo obdobje imenovano Škratovsko prekletstvo, kjer je natančno trinajst dni po izbiri palice umrl vsak čarovnik, katerega palica je nosila jedro modrostnega zoba škrata. Pojav je še sedaj nepojasnjen, Mojstri pa se preveč bojijo posledic prekletstva, da bi ponovno izdelali takšno palico.

line divider

Profesorica je ob zadnjem stavku zamišljeno zamolčala, a kar hitro nadaljevala z nadaljnjimi napotki.
»Pri naslednji uri bomo spoznavali zakonitosti spajanja lesa z jedrom,
tako da do naslednjega srečanja dobro predelajte današnjo snov,«

je s popolno mirnostjo rekla profesorica Gavell, med tem pa si popravila očala,
ki so ji med zagretim kriljenjem po učilnici zdrsnila na konico nosu.

 
 

Domača naloga

homework

Pri tokratni nalogi v obliki spisa opiši svojo palico!

Pri pisanju vključite zgradbo svoje palice. Torej iz kakšnega lesa je, kakšno ima jedro, koliko je dolga in koliko tehta. Dodajte svoje mnenje o palici, zakaj je takšna kakršna je, kakšen karakter ima, kakšna je za čaranje. V glavnem pri pisanju uporabite čim več domišljije, v pomoč vam je lahko tudi lekcija.

Upoštevajte vsa pravila za pisanje domačih nalog. Predvsem pazite na slovnične napake in sam izgled naloge. Ne pozabite na smiselno celoto, uvod, jedro in zaključek.

Naloga naj vsebuje minimalno 300 besed, pri tem pa ne pozabite vključiti vsaj treh slik, ki se navezujejo na zapisano nalogo.

Število besed: 2205