Obramba pred mračnimi silami
Referat

Življenje in delo Gellerta Grindelwalda

Ustvarjeno: 22.9.2019

Življenje in delo Gellerta Grindelwalda

Gellert Grindelwald je znan kot drugi najmogočnejši coprnik dvajsetega stoletja, ki je na svojem področju aktivno deloval že od mladih let. O njegovi preteklosti je širši javnosti v preteklosti bilo znanega precej malo, saj so bili z njim povezani mnogi drugi čarovniki iz visokih krogov, ki so se želeli znebiti slabega vpliva, ki bi ji njegovo ime imelo nanje.

Zgodnje življenje

Grindelwald je bil rojen 28. julija 1883 v Švici čarovniškima staršema – švicarskemu čarovniku Casimiru Grindelwaldu in angleški čarovnici Nicole Malhaar. Šolal se je na Durmstrangu, kjer se je kot bister mladenič prvič seznanil s temnimi silami, katerih moč ga je že zgodaj navdušila. Zanimanje o zgodovini, izročilu in skrivnostnosti magičnih artefaktov ga je pripeljalo do odkritja obstoja svetinjah smrti.

Te so ga tako prevzele, da je njihov runski simbol prevzel za svoje osebno znamenje, ki ga je, preden je odšel s šole od kjer so ga izključili zaradi sprevrženih eksperimentov, ki so vključevali tudi poskuse na mlajših sošolcih, vklesal v steno Durmstranga.

Grindelwald iz šolskih let

Svetinje smrti

simbol svetinj smrti

Svetinje smrti so trije izjemno mogočni čarobni predmeti, ki so jih ustvarili nadarjeni bratje iz družine Peverell: Cadmus, Antioch in Ignotus. Legenda pravi, da so prapalico, kamen vstajenja in plašč nevidnosti dobili od Smrti, zgodba pa se je ohranila v eni od zgodb Barda Biritcha – Zgodbi o treh bratih.

Življenje v Godricovem Dolu

Grindelwald se je po sledeh svetinj smrti napotil v Anglijo, natančneje Godricov Dol, v katerem je nekoč prebival lastnik tretje svetinje smrti, Ignotus Peverell.

V Godricovem Dolu se je nastanil pri svoji prateti, priznani zgodovinarki čarobnega Mathildi Malhaar, kjer je imel na kupu zbranih veliko zgodovinskih virov in zelo malo nadzora, kar mu je omogočilo vpogled v pretekle omembe svetinj smrti.
V vasi je Gridelwald leta 1899 spoznal Albusa Dumbledorja, ki je bil tako kot on bister in ambiciozen mladenič ter idealist. Med fantoma se je spletlo obojestransko prijateljstvo.

mladi Dumbledore in Grindelwald

‘Za obči blagor!’

V času njunega prijateljevanja sta drug drugemu pomagala izoblikovati ideje. Njuna glavna cilja sta bila:

• Najti svetinje smrti: želela sta se polastiti vseh treh ter postati gospodarja smrti
• Spremeniti Statut diskretnosti: njun drugi cilj je bil, da bi dobronamerni in modri čarovniki in čarovnice zavladali celemu svetu, tudi bunkeljnom

Dumbledorjevi motivi so bili predvsem plemenitega značaja, Grindelwald pa je predvsem v tem, da bi postal gospodar smrti, videl mogočno vojsko inferijev s katero bi nato dosegel njun drug cilj.

Poleti leta 1899 so njuni načrti (zapustiti Godricov Dol in začeti z njuno revolucijo), postali resni in Dumbledorjev brat Aberforth je ugotovil kakšna je razsežnost njunih načrtov. Želel ju je ustaviti, zato je Grindelwald nad njim izvedel kletev križanih, Dumbledore pa ga je ustavil. Iz tega se je razvil tristranski čarovniški dvoboj v katerem je umrla Ariana Dumbledore, mlajša sestra Albusa in Aberfortha.

Ariana Dumbledore je po mnogih raziskavah eden od, v tistem času sicer redkih, obskuralnikov – otrok, ki so v mladosti začeli zatirati magijo, ki se je nato obrnila proti njim in postala obskurnik, destruktivna temna sila ki svojega gostitelja na koncu ubije.
Grindelwald je od takrat naprej imel veliko zanimanje za le-te.

Pridobitev prapalice

Grindelwald se je, ko je po dvoboju zapustil Anglijo, posvetil iskanju svetinj smrti, ter odkril prvo od njih – prapalico.
Takrat je bila v lasti slovaškega izdelovalca palic, Mykewa Gregoroviča, ki je po tem, ko je palico dobil, skušal ponoviti njene lastnosti v drugi palici. Preden bi Gregorovič lahko to naredil, mu jo je ukradel Grindelwald.

Vzpon na oblast

Ni čisto jasno, katerega leta je Grindelwald pridobil prapalico, a zgodovinarji predvidevajo, da je to tega prišlo okoli pet let po tem, ko je odšel iz Godricovega Dola.

Ko je prapalico pridobil, je začel zbirati svoje privržence, najprej v rodni Švici, nato pa je novačenje razširil na vso Evropo. Napade so najprej izvajali previdno, tako da so nepazljive bunkeljne prekleli z imperatorjevo kletvijo, nato pa jih z bunkejlskim orožjem poslali na ulice. Zgodila sta se vsaj dva takšna napada, eden od teh v Švici konec avgusta leta 1912 in en v Nemškem cesarstvu v začetku septembra leta 1913.

Kasneje so začeli slediti dejavnostim različnih terorističnih skupin. Po govoricah sodeč naj bi Gridelwald za predvidevanje napadov uporabljal svoje sposobnosti vidca, za katere se ne ve točno ali so bile resnične ali ne. Med le-temi napadi so njegovi privrženci pustošili po čarovniških ulicah. Napadi takšne vrste so se v večji razsežnosti zgodili štirikrat – dvakrat v letu 1920, in enkrat v letih 1921 in 1925. Zadnji od le-teh je sprožil zanimanje švicarskega ministrstva za čaranje.

preglednica napadov

Mednarodni lov

Po napadu na romunsko čarovniško skupnost so je švicarko ministrstvo za čaranje sprožilo mednarodni lov na Grindelwalda, ki se je zatekel v Nurmengard, svojo utrdbo, ki jo je zgradil med leti 1910 in 1920 za zapiranje svojih sovražnikov in jo tudi raznačrtil.
Utrdbo so švicarski avrorji odkrili poleti leta 1926, a jim je Grindelwald pobegnil in od tam odpotoval v ZDA, kjer se je udejanjal za uslužbenca MACUSE, Parsifala Grablja.

simbol MACUSE

Eden od razlogov za to, da je odšel v Ameriko, naj bi bil tudi, da je tam prebival zelo močen obskurnik, ki se je razvil v fantu Credencu Kostniku. S prigovarjanjem ga je skušal pridobiti na svojo stran, a je decembra istega leta prišlo do skorajšnjega razkritja čarovniškega sveta zaradi razdejanja New Yorka, ki ga je obskuralnik povzročil.

Grindelwalda so prijeli na postaji podzemne železnice po zaslugi britanskega magizoologa Salamandra Scamandra.
Začetek globalne čarovniške vojne

Kmalu po tem, ko so ga aurorji prijeli, je Grindelwald pobegnil nazaj v Evropo, kjer je ponovno začel zbirati svoje privržence, tokrat s ciljem zanetiti globalno čarovniško vojno, tako razsežno da je bunkeljska skupnost ne bi mogla spregledati.

Po celinski Evropi je zaradi njega in njegovih napadov vladala vedno večja negotovost, tudi zaradi večjih pobojev, ki so se iz Evrope preko Rusije širili tudi v Azijo, Velika Britanija pa, ker jih Grindelwald ni ogrožal, ni proti širjenju njegove moči naredila ničesar.

Grindelwald je za otroke svojih privržencev ustanovil šolo, kjer so živeli pod velikim pritiskom. Med njimi je izbiral posameznike, ki jih je skozi neopisljive poskuse prisilil do tega, da so postali obskuralniki, ki jih je nato spuščal v večja mesta, kjer so pustili veliko razdejanje.

Evropska ministrstva za čaranje so se v boju proti njemu združila leta 1935, ko se je pokazalo, da posamično v boju ne bodo uspela. Leta 1937 so se jim pridružile države Azije in Oceanije, 1938 države Severne in Južne Amerike, šele leta 1939 pa Velika Britanija s Kanado, Avstralijo in Novo Zelandijo. Afriška ministrstva so v boj stopila v začetku leta 1940, po tem, ko so najprej svoje moči združila na kontinentu.

Med leti 1940 in 1945

Grindelwald je bil čarovniški Evropi veliko bolj nevaren kot druga svetovna vojna, ki se je vnela v letih, ko je prizadejal največ škode.

Eno od njegovih najbolj sprevrženih dejanj v tem času je bilo, da je bunkeljne zapiral v ustanove podobne koncentracijskim taboriščem, kjer so jih čarovniki – po večini seveda njegovi privrženci – prihajali ogledovat kot živali v živalskem vrtu.
Globalna čarovniška vojna in druga svetovna vojna sta podpihovali druga drugo, tako da sta se Hitler in Grindelwald nevede navzela ideologij drug drugega, kar je bilo nevarno za celotno človeško populacijo.

Spopad z Dumbledorjem in konec vojne

  1. aprila 1945 se je Dumbledore po dolgotrajnem oklevanju in prigovarjanju mnogih čarovnikov soočil s svojim bivšim prijateljem. Spopad se je zgodil na britanskem ministrstvu za čaranje, po tem ko se je Grindelwald končno opogumil in poskušal zavzeti le-to. Po očeh očividcev je bil to največji čarovniški dvoboj, ki je bil bit med dvema čarovnikoma.

Grindelwald je bil premagan, odvzeta mu je bila prapalica in bil je zaprt v najvišjo celico Nurmengarda, po tem pa so do leta 1950 spopadi zamrli.

Smrt

Grindelwald je umrl marca 1998 v starosti 114 let, po tem ko je za to prosil Mrlakensteina, ki ga je zasliševal v zvezi s prapalico.