Bunkjeologija
Naloga:

Domača naloga - bunkeljska znanost in tehnologija

Ustvarjeno: 1.8.2020

ZNANOST

1. Kaj je znanost?

Beseda znanost izhaja iz latinščine. Latinsko “scientia” pomeni znanje. Gre pa za sistematično pridobivanje novih znanj o naravi ter spoznanj, ki jih tako pridobimo z že obstoječim znanjem. Pri znanstvenih metodah je pomembno skrbno opazovanje in dokazovanje teorij s preskusi.

Znanost

2. Kako pridobivamo nova spoznanja?

Nova spoznanja pridobivamo na dva načina. Prvi način je neposredno, sami pridemo do spoznanj na podlagi svojih preskusov oziroma z lastnimi izkušnjami. Drugi način je posreden, saj pridemo do novih spoznanj prek drugih oseb. Drugi nas nekaj naučijo, nam nekaj povedo.

3. Naštej veje znanosti.

Veje znanosti so: eksaktne in naravoslovne znanosti (matematika, logika, fizika, kemija, biologija), tehniške znanosti (rudarstvo, strojništvo, gradbeništvo), medicinske znanosti (medicina, farmacija, mikrobiologija), agrarne znanosti (gozdarstvo, lesarstvo, veterina), družbene znanosti (arheologija, informatika, geografija), humanistične znanosti in znanosti o umetnosti (filozofija, psihologija, estetika).

4. Z enim stavkom mi opiši Alberta Einsteina, nato pa povej svoje mnenje o njem.

Albert Einstein je bil fizikalni genij, ki si je zaradi odkritij prislužil Nobelovo nagrado za fiziko in je s svojim delom (teorijo relativnosti) revolucionarno vplival na veliko tehničnih ved. Jaz mislim, da je bil briljanten um, eden izmed največjih fizikov 20. stoletja.


TEHNOLOGIJA

5. Kaj je tehnologija?

Tehnologijo lahko definiramo kot vedo o načinih izdelovanja (česarkoli že) ali pa kot skupek postopkov (pridobivanja, obravnave, obdelave in predelave materiala v izdelek, transport) od začetnega stanja do končnega.

Tehnologija

6. Katere vrste tehnologije obstajajo?
*
Obstajajo naslednje vrste tehnologije: mehanska tehnologija (vrtanje, žaganje, brušenje), tehnologija materiala, kemijska tehnologija, gradbena tehnologija, biotehnologija, informacijska tehnologija, nanotehnologija.*

7. Kaj je revolucija BNR (katere besede okrajšuje krajšava BNR)?

Okrajšava BNR se nanaša na genetiko, nanotehnologijo in robotiko - šlo naj bi za prihodnost tehnologije, ki jo je že leta 2005 napovedoval Ray Kurzweil.

8. Naštej delitev tehnologije.

Tehnologijo delimo na: osnovno oblikovanje (litje, sintranje, brizganje plastike), preoblikovanje (upogibanje, krivljenje, zvijanje, kovanje, iztiskavanje, vlečenje, valjanje, globoko vlečenje), odrezavanje (struženje, frezanje, vrtanje), spajanje (ločljivo: vijačenje, stiskanje, pritrjevanje ter neločljivo: kovičenje, varjenje, spajkanje, lepljenje, krčni naseli), zaščite (galvanizacija, cinkanje, srebrenje, emajliranje, oksidiranje, kromiranje, kositranje), spreminjanje lastnosti materialov (žarjenje, kaljenje, cementiranje, utrjevanje, nitriranje, titaniranje).


MNENJE:

9. Kakšna se ti je zdela lekcija?

Menim, da je lekcija zelo poučna. Pogrešam malce več razlage pri bunkeljski znanosti. Lahko bi podrobneje razložili veje znanosti (to me res zelo zanima) in dodali več primerov ter vse skupaj podali bolj zanimivo.

Rose Night
Pihpuff